top of page

Birkmann Clinican "Terveyskortti" käyttöön Myrskylän apteekissa

Oikein käytettynä Terveyskortti säästää aikaa ja vaivaa, sekä parantaa tiedonliikkuvuutta potilaan hoitotiimin ja apteekin välillä.

Apteekkari Minna Weckström lukee Terveyskortin tietoja. Myrskylän apteekki oli ensimmäinen Terveyskortin käyttäjä.

Apteekki hyötyy ajan tasalla olevasta terveystiedosta, mm. lääketilasta. Lääkärit puolestaan ovat esittäneet toiveen kyvystä nähdä potilaan keskeiset tai oleelliset terveystiedot silmäyksessä.

Sirulle kirjataan oleellista tietosisältöä, esimerkiksi henkilötiedot, sairaudet, lääkitys, mahdolliset allergiat ja rokotukset. Potilaskortin idea on, että yksinkertaisesti asettamalla kortin ammattikortin lukulaitteeseen, farmaseutti, lääkäri tai hoitaja näkee potilaan oleelliset tiedot sujuvasti, muodossa joka on luonteellista tarkastaa potilaan kohtaamisen yhteydessä. Vähittäisvaatimuksena kortin tietojen lukemisen ei saa aiheuttaa yhtään uutta työtä, parhaassa tapauksessa kortti jopa vähentää potilaskertomuksiin  perehtymiseen menevää aikaa ja muuta tiedon etsimistä.

Terveyskortin lukeminen edellyttää fyysisen ammattikorttilukijan lisäksi ilmaista lukusovellustamme; kunnes ratkaisumme on laajemassa käytössä, tarjoamme potilaillemme myös paperisen version kortin sisällöstä.

Birkmann Clinicasta: Birkmann Clinic on akateeminen erikoislääkärin vastaanotto. Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä osana palveluamme parantaaksemme hoitoa ja samalla helpottaaksemme omaa työtä.

Terveyskortin luominen noudatti klinikalle tyypillistä, ”havaitusta ongelmasta ratkaisuun” periaatteen kulkua: Tarve havaittiin lääkärin ja apteekkiväen työssä, tutkimustyö tuotti ratkaisun ja valmistukseen käytettiin parasta ammattitaitoa. Kortin lukulaitteita on kaikkialla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Kortin sisällön saa auki lukuohjelmalla.

 

”Naapurin apteekki vaikutti luonnolliselta paikalta demonstroida käytännön käyttöönottoa, ja havaita mahdollisia kehityskohtia” toteaa kortin tutkimusprojektia hallinnoinut Mikael Koivukangas, lisäten ”seuraava askel laajempaan apteekkien käyttöönottoon edellyttäisi ratkaisun integroimista osaksi apteekin tietojärjestelmää, kun tällä hetkellä kortti täytyy avata erillisellä sovelluksella.”

Apteekissa puolestaan ollaan tyytyväisiä. Apteekkari Minna Weckström on tottunut ottamaan uusia työtä helpottavia ratkaisuja käyttöönsä.  ”Lukuohjelma oli helppo asentaa ja itse potilaskortti toimii moitteettomasti. Kortilla on tämänhetkiset terveysasiat, kun apteekin omilla ohjelmistoilla voimme nähdä listan eri lääkäreiden lääkemääräyksistä. Lisäksi näemme mahdolliset lääkeallergiat.”

Varsinainen kehitystyö on siis valmis, Birkmann Clinic etsii seuraavaksi partnereita käyttöönottamaan Terveyskortin lukuohjelmaa, esimerkiksi apteekkeja, sairaaloita ja terveyskeskuksia Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla, joissa potilaamme asioivat. Terveyskortti konseptina on myös lisensoitavissa laajemmassa kuvassa.

Myrskylässä, 30.1.2023

bottom of page