top of page

TKI

Sairaanhoito

ja lääketieteen teknologia

Sairaanhoito ei ole vain kulu tai haitta: Sairaanhoito ja siihen luodut ratkaisut ovat parhaassa tapauksessa kansantaloudellinen kilpailuetu. Suomen tilannetta vastaavia haasteita löytyy niin Amerikan maaseudulta kuin Japanista.

Kuitenkin lääketieteen teknologialla on suuremmat vastuut kuin muilla B2B sektoreilla: Tuotteen tulee toimia, se ei saa vahingoittaa eikä se saa olla turhake.

Sairaanhoidosta puhutaankin konservatiivisena alana, jossa "änkyrät lääkärit katsovat nenänvarttaan pitkin hyviä ideoita ja suuret toimijat hankkeistavat yksinkertaisetkin ostot - sivuuttaen uusia, luovia ongelmanratkaisuja."

Toisaalta sairaanhoidossa - toisin kuin monella muulla alalla - toimiviksi todetut teknologiat otetaan käyttöön päätähuimaavalla vauhdilla: Ultraääni, röntgen, magneettikuvaus ja muut kuvantamisteknologiat ovat löydettävissä liki kaikista sairaaloista maailmalla.

Vaikka esimerkiksi magneettikuvauslaitteet patentoitiin 1973, oli maailmalla jo myyty pelkästään 1,5T laitteita 20,000 kpl vuoteen 1992 mennessä.

Vertailun vuoksi niinkin yksinkertainen teknologia kuin QR-koodi, jolla mahdollistetaan mm. Mobile Pay ei Suomessa (saati maailmalla) juurikaan hyödynnetty vielä vuonna 2015, vaikka teknologia patentoitiin jo 1992.

Vaikka QR-koodeja tänään käytetäänkin mobiilipalveluissa yhtenä toimintona, ei niiden käytöstä ole vieläkään tullut mutkatonta.

Birkmannilla otimme käyttöön QR-koodit mainonnassamme 2017 alkaen, ja oikeastaan vasta viimeisenä parina vuonna on käyttö yleistynyt.

Sairaanhoitoon kehitettyä ja sairaanhoidossa käytettyä teknologiaa kutsutaan lääketieteen teknologiaksi (#lääktek) tai laajemmin terveysteknologiaksi. Vuonna 2019 julkaistussa Time Magazinen "Top 100 Innovations" jutussa oli esillä 10 (laskennallamme 9) lääketieteen teknologiaa. Mitä yhteistä niillä kaikilla oli?

Taustatutkimuksemme perusteella voimme todeta, että kaikki pilotoitiin ensin sairaalassa ja vasta sitten lanseerattiin markkinoille. Kaikki kyseiset sairaalat olivat joko säätiöperusteisia tai muita voittoa jakamattomia toimijoita.

Birkmann Clinic näkee itsensä tällaisen toiminnan keskiössä - julkisten sairaaloiden toimintaan tarvitaan murrosta etenkin uusien ratkaisujen luontiin ja niiden toimivuuden todentamiseen.

 

Vastaanottotoimintamme puitteissa mahdollistamme vastaavia hankkeita ja tuotekehitysprojekteja - erikoiseksi meidät tekee se, että hyödynnämme uusia teknologioita suoraan potilastyössä.

 

Olemme luonnollinen kumppani niin julkisille sairaanhoidon toimijoille, korkeakouluille sekä teknologiayrityksille.

 

Huom: Emme jaa potilasdataa missään muodossa, ja TKI-toimintamme keskittyy hoidon laadun parantamiseen, ei niinsanottuihin "Big Data" hankkeisiin.

Birkmann Clinic on voittoa jakamaton erikoislääkärin vastaanotto. Näemme nykyisen sairaanhoidon tilanteen maaseutukunnissa suurten trendien valossa olevan juuri meille suuri mahdollisuus kasvaa.

 

Tulevaisuudessa Birkmannin konsepti realisoidaan sairaalanana sekä lääkäriasemina. Koska toiminta hyödyntää teknologisia ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa. Tulemme panostamaan maaseutuun.

bottom of page