top of page

Kysymyksiä

Miksi voittoa jakamaton?

Birkmannin malli perustuu kokemukseen vuosien varrelta - suuressa yksinkertaisuudessaan emme usko, että voittoa jakava toiminta pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, joita esiintyy etenkin maaseutukunnissa mutta myös taajama-alueilla.

Olemme oman sekä kollegoiden kokemusten kautta tulleet siihen johtopäätökseen, että vain itseänsä rahoittava ja omaan toimintaansa panostava toimija tähän pystyy. Toisaalta rajoittavaksi tekijäksi on etenkin sijoituspuolella koettu, ettemme suostu edes teoriassa toimintaamme myymään.

Mallissamme olemme myös huomioineet vallitsevat trendit sekä ottaneet mallia ulkomailta esimerkiksi käymällä usein maailman parhaassa sairaalassa Mayo Clinicassa, jossa näemme paljon yhteistä.

 

Visiomme on Suomeen rakentaa vastaavanlainen toimija.

Lukijalle tuskin on uutta, että Mayo Clinic on asemassaan etenkin siksi, että se sijoittaa voittovarat tutkimus- ja kehitystyöhön osinkojen sijaan. Vain tällöin oma tutkimus, kehitystyö ja tuotekehitys on luonnollinenosa operatiivista toimintaa; strateginen intressi eikä korulause.

Lisäksi Yritykset pyrkivät yhteistyöhön etenkin sellaisen toimijan kanssa, joka kykenee todentamaan väitteet tuotteen toiminnallisuuksista sekä evästämään tarpeen tullen, miten tuotetta voidaan parantaa.

Miten toimintaa sitten rahoitetaan?

 

Koemme ikäväksi Suomessa sen, että voiton maksimointi mielletään olevan sama asia kuin voitollisuus yleensä.

 

Voittoa jakavan ja voittoa jakamattoman toimijan suurin ero on se, ettei voittoa jakamaton maksa osinkoja.

Tämä tarkoittaa, että olemme itseasiassa paremmalla taloudellisella pohjalla kuin useat voittoa jakavat toimijat panostamaan juuri niihin asioihin, jotka mahdollistavat kilpailuetumme.

Monet voittoa jakavat lääkärikeskukset ovat ajautuneet rahallisiin vaikeuksiin - jopa konkursseihin - tälläkö potilaan ja lääkärin tuttuus turvataan?

 

Vaikka olemme pienehkö toimija on toimintamme skaalattavissa:

Jo pienessä mittakaavassa voitolliseksi todettu toiminta, etenkin kun se pohjautuu uusiin teknologisiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin, on helpompi laajentaa.

Aikeemme on lyhyellä aikavälillä laajentaa toimintaamme lähikuntiin sekä tarjota "Birkmann Certified"-brändillä ohjelmistoja ja laitteita ammattilaisten käyttöön. Olemme käyttöönottaneet parhaita teknologisia ratkaisuja ja haluamme niiden käyttöä rohkaista:

Esimerkiksi Terveyskorttimme lukuohjelmisto on kaikille ilmainen.

Etsimme niin työntekijöitä Birkmannin vastaanottotoimintaan kuin partnereita verkostoomme: Esimerkiksi voit hyödyntää malliamme vastaanottotoiminnassa korvausta vastaan.

Kaikki tuotteemme ja toimintamallimme on tehty vastaanottotoimintaan istuvaksi ja ovat varmasti parhaita ratkaisuja työn arkeen. Tämän tiedämme kliinisestä kokemuksesta.

Mitä teette?

 

Olemme erikoislääkärin vastaanotto Myrskylässä. Erikoisalamme on pään, niskan ja selän vaivat. Erikoisuutemme on "hankalat tapaukset", jotka vaativat enemmän kuin tyypillisen 20-30 minuutin vastaanoton.

Esimerkiksi, jos oireita on monta tai jos potilas on ajautunut tilanteeseen jossa useamman vuoden aikana ei olla saatu hoito-suunnitelmaa saati diagnoosia, olemme varteenotettava yhteistyökumppani.

Diagnoosin muodostamisen yhteydessä saatamme konsultoida muita erikoislääkäreitä - säästämme näin jopa viikkoja potilaan aikaa ja "turhia" vastaanottoja. Tästä hyötyy välillisesti myös julkinen sektori.

Kiinnostuneille tarjoamme pyynnöstä tietoa siitä, miten diagnoosi tehtiin ja mihin se perustuu. Tämä voi olla hyödyllistä etenkin nuoremmille kollegoille opetusmielessä.

Toimintamme ja sen  kehitys perustuu tietoon, sen jakamiseen ja sen avulla kehitettyyn tilannetajuun. Koska haastattelemme potilaitamme vastaanoton jälkeen, olemme perillä esimerkiksi eri sairaaloiden hoitojonotustilanteista.

Olen kiinnostunut, miten etenen?

 

Jos asia koskee yhteistyötä tai verkostointia, helpoiten otat yhteyttä luovaan johtajaamme John Koivukankaaseen Linkedinissä, tai sähköpostitse.

Jos kyseessä on potilaan lähettäminen, voit soittaa ajanvaraus numeroomme tai varata potilaan puolesta ajanvarauslomakkeellamme.
bottom of page