Parempaa hoitoa

Tieteellä

tiedolla

taidolla

Hyödynnämme hoidon yhteydessä tieteellistä ja akateemista kirjallisuutta, etenkin kun oireet eivät helposti selity yleisillä diagnooseilla.

Tämän lisäksi kokeilemme sekä yritysyhteistyössä kehitämme ratkaisuja, edesauttamalla lääketieteen teknologia yrityksiä (#lääktek) palvelullistamaan tuotteensa lääkärin arkeen istuvaksi.

Erikoisuutemme on nimenomaan kliinisissä sekä kirurgillisissa ratkaisuissa niin keskussairaaalan kuin terveyskeskuksen tasolla.

Uuden sukupolven tuotekehitystä

Sairaanhoitoon on kehitettävä uusia teknologisia innovaatioita ja toimivampia toimintamalleja. Silti näiden uusien kehitysten on istuttava lääkärin tai hoitajan arkeen ilman, että niiden käyttöön pitää "kouluttautua", eivätkä nämä missään nimessä saa vähentää hoitoon käytettävää aikaa.

 

Ratkaisujen on myös oltava halvempia kuin vallitsevat käytännöt ja niiden tulee näin ollen leikata kustannuksia niin lähtökohtaisesti kuin skaalautuvasti.

Mahdotonta?

Välttämätöntä.

TKI-hankkeissamme olemme oppineet, että kysymyksen painoarvo on suurempi kuin annetulla vastauksella. Toisin sanoen mitä enemmän aikaa käytetään ongelman ymmärtämiseen, sitä helpommalla päästään ratkaisujen kehitystyössä.

Sairaanhoidossa ongelmat parhaiten tuntee kliinikko eikä niihin ratkaisuja voi skaalattavasti luoda ilman kliinikon keskinäistä roolia.

Kun kehitämme seuraavan sukupolven ratkaisuja sairaanhoitoon - lääkärien ja hoitajien arkeen - on meidän kysyttävä sairaanhoidon ammattilaisilta, että mitä he oikeastaan haluavat.

Meidän on kysyttävä suoraan eikä kaavan kautta: Mitä toiminnallisuutta kaipaat työhösi?

Eräs lääkäri vastasi:

"Haluan kyvyn tallentaa - bookmarkata - tietyt kuvat 120 kuvan sarjasta, mieluiten suoraan sairakertomusjärjestelmässä (EHR). Haluan palata näihin kuviin vaikka 5v jälkeen ilman että pitää kaikki kuvat uudelleen katsoa läpi.

 

 Haluan näyttää kuvia potilailleni.

 

Tämän ohjelman on kyettävä lukemaan tiedot olemassa olevista tietokannoista, mutta myös potilaan tuomalta CD:ltä."

Tehty:

 

 

Eräs lähihoitaja vastasi:

"Teen kotikäyntejä, aikaa kuluu terveystietojen järjestelyyn ja käsittelyyn.

 

Uudella potilaalla saattaa olla paljonkin tietoa ilman, että se on järjestelmällistä, jolloin joudun käyttämään paljon aikaa tietojen lukemiseen.

 

Joskus minulle siirtyy toisen hoitajan vuoro ja potilas on minulle tuntematon.

Haluan työhöni sellaisen ratkaisun, jossa potilaskäynnin yhteydessä saan täyden kuvan potilaani olennaisista terveystiedoista mahdollisimman vaivattomasti.

 

Että tiedot olisivat potilaalla jo odottamassa."

Tehty:

Tietotekniset standardit ja sertifioinnit, tietoturvakysymykset sekä alan lainsäädäntö ovat työkaluja - niitä hyödynnetään, jotta voidaan tehdä vastuullisia, toimivia ratkaisuja.

Kuitenkin ilman hyviä kysymyksiä, ratkaisuiksi aiotuilla innovaatioilla ei ole kosketuspintaa todellisuuden kanssa.

 

Birkmannilla me irtisanoudumme hypetyksestä, pöhinästä ja humpuukista.